Resultaten voor wkk

wkk
ecoTips WKK in de voedingssector is een geslaagd recept.
Leden van COGEN Vlaanderen betalen 75 euro niet leden 150 euro. Deelname is gratis voor bedrijven uit de voedings en drankindustrie! Schrijf je hier in voor deze studienamiddag. 1200 Ontvangst en lunch. 1300 Wat is WKK technologieën toepassingen en steunmechanismen. 1330 WKK in de voedingssector Tom Quintelier Fevia. 1400 Praktijkvoorbeeld aardgasmotor-WKK bij Barry Callebaut Hugo De Ridder Barry Callebaut. 1420 Koffiepauze met parallel bezoek aan WKK. 1500 Praktijkvoorbeeld WKK en restwarmterecuperatie bij Alpro Dominique Hamerlinck Alpro. 1530 Praktijkvoorbeelden met verschillende technologieën turbine biogas-WKK. 1630 Receptie met parallel bezoek aan WKK. WKK-bezoek Wil je ook een bezoek brengen aan de WKK? Stuur dan een mailtje naar jorg.baeten@cogenvlaanderen.be. Extra Benieuwd of een WKK ook een energiebesparende oplossing is voor jouw voedingsbedrijf? COGEN Vlaanderen bied je graag een gratis quick-scan aan!
De Rouck Energie WKK.
Wat is een WKK. Warmtekrachtkoppeling WKK is een technologie waarbij zowel elektriciteit als warmte gegenereerd wordt uit een primaire brandstof. Men treft het aan in verschillende vermogens. Eens een vermogen kleiner dan 50 kW spreekt men van micro-WKK. Het is als een mini-elektriciteitscentrale alleen ligt het productierendement tot 50 % hoger ten opzichte van de grote conventionele centrales. Gezamelijke opwekking van warmte en elektriciteit. Betere benutting van brandstof dwz minder brandstofverbruik dan bij gescheiden opwekking. Beter voor het milieu minder CO2-uitstoot.
dimensioneren alg TETRA Micro-WKK in gebouwen.
Op basis hiervan kan dan een conceptueel ontwerp vastgelegd worden waarin bepaald wordt hoe regelstrategie buffering men de WKK wil inzetten. Dit laat toe de dimensionering verder te verfijnen en een gedetailleerde berekening te maken van de rendabiliteit rekening houdend met vraagprofielen kwartuurwaarden en de gelijktijdigheid van warmte en elektriciteitsvraag bij installaties 10kWe. Hierbij kan het ontwerp verder geoptimaliseerd worden door conceptvarianten te vergelijken en door onder meer de invloed van onzekere factoren zoals energieprijzen in rekening te brengen. In grote en complexe projecten is begeleiding door een studiebureau of door een leverancier sterk aan te bevelen.
Micro WKK Grundfos.
Proceswater hoge mate van zuiverheid. Organische chemische en gemengde inlaat.
Laatjebouwen WKK warmtekrachtkoppeling.
Project in de kijker. Laatjebouwen van A Z. 2D en 3D Tekenprogramma's. Micro-warmtekrachtkoppeling M-WKK ook wel Mini WKK of Mini warmtekrachtkoppeling genoemd is de term die gebruikt wordt voor opwekking van elektriciteit door middel van warmtekrachtkoppeling WKK in particuliere woningen meestal met een stirlingmotor of brandstofcel tot een maximum capaciteit van 20 kiloWatt. De WKK-installatie vervangt hierdoor de CV-ketel en de boiler of geiser met als surplus de opwekking van elektriciteit. Bij het opwekken van de elektriciteit via de WKK gaat veel warmte verloren.
Ecogen Welkom.
Een warmtekrachtkoppeling WKK of cogeneratie wekt tegelijk elektriciteit kracht en warmte op. Bij een WKK-module wordt de mechanische energie afkomstig van bijvoorbeeld een verbrandingsmotor of een gasturbine gebruikt om een generator aan te drijven. Deze wekt op zijn beurt elektriciteit op. De warmte die vrijkomt tijdens dit proces wordt gerecupereerd in de vorm van warm water stoom of hete lucht en opnieuw nuttig in het bedrijf ingezet. U moet dus niet langer elektriciteit en warmte afzonderlijk produceren en daar vaart uw brandstoffactuur wel bij.
Micro-Warmtekrachtkoppeling WKK Gheldof Guy.
Aardgas is de belangrijkste energiebron voor de gebouwde omgeving. Het gasverbruik kan significant omlaag worden gebracht door vraagreductie bv. isolatie en door gebruik van duurzame energie bv. Tegelijkertijd moet het rendement van verwarmingstoestellen omhoog want zeker in bestaande bouwwerken is vraagreductie of inpassing van duurzame energie soms moeilijk te realiseren. Micro-WKK is een voorbeeld van een nieuwe generatie cv-ketel die een hoger rendement uit aardgas kan behalen. Een micro-WKK is een nieuw type cv-ketel die naast warmte ook elektriciteit opwekt. Een micro-WKK werkt net als een conventionele cv-ketel.
Installatie micro-WKK micro-warmtekrachtkoppeling.
Advies of een offerte? U hebt een probleem of een vraag over verwarming of groene energie? U wenst een prijsschatting? Wat is een micro-WKK? De warmtekrachtkoppeling WKK gebruikt men in elektriciteitscentrales om de warmte die ontstaat bij het opwekken van elektriciteit de restwarmte niet verloren te laten gaan maar nuttig te gebruiken voor bijvoorbeeld stadsverwarming. Bij een micro-WKK of micro-warmtekrachtkoppeling wordt datzelfde principe toegepast in het klein in woningen. De installatie is in feite een hele kleine elektriciteitscentrale die zowel warmte voor verwarming en warm water produceert als elektriciteit. Een micro-WKK is een uitstekend alternatief voor een traditionele cv-ketel boiler of geiser. U kan zelf energie opwekken en dat op een zuinige en zeer energie-efficiënte manier.
Warmte/kracht koppeling WKK Milieuloket.
Warmte/kracht koppeling WKK Hoofdinhoud. De elektriciteit die uit onze stopcontacten komt wordt opgewekt door energiecentrales. Deze centrales stoken aardgas aardolie of steenkool om elektriciteit op te wekken. Bij deze verbranding gaat veel energie verloren. De enorme hitte die ontstaat verdwijnt via koelwater of de schoorsteen. Daarna vervoeren elektriciteitskabels de stroom naar de consument vaak over grote afstanden. Ook bij dit elektriciteitsvervoer gaat veel energie verloren. Uiteindelijk verliezen we bij de productie en het vervoer van stroom zo'n 50 procent van de energie.
WKK en warmtetoepassingen.
Betrouwbare sleutelklare WKKs op biogas en/of aardgas 500 kWe 10 MWe. Kwaliteitscontrole biogas en adequate behandeling meten drogen ontzwavelen. Optimalisatie motorinstellingen naargelang de biogaskwaliteit online efficiëntiemetingen. Opvolging en bediening van de WKK vanop afstand. Productie en distributie van warm water of thermische olie voor diverse toepassingen. Verwarming processen stallen gebouwen tot wijken behoren tot de mogelijkheden. Ondersteuning van de verwerkingsinstallatie drogen en indamping. Volledige automatisatie 99% beschikbaar tot 72h tussen de inspecties van de operator. Veilige en gecertificeerde integratie met de motorsturing.
WKK Power-Link.
Naast overheidsinformatie vindt u er cleantech informatie van alle actoren bedrijven commerciële organisaties verenigingen federaties kennisinstellingen etc met de bedoeling zo vraag en aanbod van de hele sector samen te brengen. WKK-inventaris 2012 besparing goed voor verbruik van 1.250.000 gezinnen. Bron COGEN Vlaanderen vzw. Tags warmte warmte-uitwisseling warmtekrachtinstallatie warmtenet WKK. Antwerpen klaar voor aanleg grootste warmtenet van België. Tags aardgas duurzame ontwikkeling energieleverancier energiemanagement WKK. Praktische toepassing van het hervormde steunmechanisme voor groenestroomproductie en warmte-krachtbesparing. Tags energiebeleid groenestroomcertificaten WKK. Vlaamse overheid en COGEN Vlaanderen ontvangen award van COGEN Europe.
GreenGen Micro WKK Machinebouwer SMO Eeklo België.
SMO levert oplossingen op maat voor bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren. Via onderstaande links vind je een een aantal realisaties per sector. Naast de projecten die SMO kan uitvoeren voor klanten zet het bedrijf ook sterk in op de ontwikkeling en commercialisering van eigen producten. PINTRO Machines voor de vleesindustrie. ATLoS Trailer loading system.

Contacteer ons